Přijímací řízení

Od školního roku 2011/2012 jsou obory vyučovány podle školních vzdělávacích programů. ŠVP jsou přístupné na sekretariátu školy.

Důležité termíny

Příjem přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. 3. 2022
1. 1. 2022 – 1. 3. 2022
Jednotná zkouška – 1. řádný termín (obor Podnikání)
12. 4. 2022
Jednotná zkouška – 2. řádný termín (obor Podnikání)
13. 4. 2022
Přijímací řízení – 1. termín (obory H a E)
22. 4. 2022
Datum ukončení hodnocení uchazečů a zveřejnění výsledků přijímacího řízení (obor Podnikání)
28. 4. 2022 v 14:00
Datum ukončení hodnocení uchazečů a zveřejnění výsledků přijímacího řízení (obory H, E)
28. 4. 2022 v 14:00
Jednotná zkouška – 1. náhradní termín (obor Podnikání)
10. 5. 2022
Jednotná zkouška – 2. náhradní termín (obor Podnikání)
11. 5. 2022
Odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků PZ
12. 5. 2022
×