Přijímací řízení

Od školního roku 2011/2012 jsou obory vyučovány podle školních vzdělávacích programů. ŠVP jsou přístupné na sekretariátu školy.

Důležité termíny

Příjem přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení pro NS je do 16.8.2022
6. 5. 2022
Příjem přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je do 13. 6. 2022 pro obory H,E
6. 5. 2022
Vyhlášení výsledků 2. kola PŘ pro NS je 29. 8. 2022 od 14.00 hod.
7. 5. 2022
Vyhlášení výsledků 2. kola PŘ pro obory H,E je 14. 6. 2022 od 14.00 hod.
9. 5. 2022
Odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků PZ
14. 6. 2022
×