Přijímací řízení

Důležité termíny

Vyhlášení výsledku 2. kola PŘ H,E
15. 6. 2023
Odevzdání zápisových lístků
29. 6. 2023
Školní přijímací zkouška pro NS
29. 8. 2023 v 8:00
Vyhlášení výsledků PZ pro NS
30. 8. 2023 v 14:00
×