Pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami

Zahradnické práce

Tříletý učební obor ukončený výučním listem. Uplatnění absolventů: zahradnické podniky

Obor vzdělávání
41-52-E/01 Zahradnické práce
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Stupeň poskytovaného vzdělání
středoškolské s výučním listem
Délka studia
3 roky
Forma vzdělání
denní studium

Co říkají naši absolventi

Profil absolventa


„Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce při pěstování ovoce, zeleniny, květin či sadovnických výpěstků. Typickými činnostmi, které absolvent vykonává, jsou množení, výsadba, ošetřování a hnojení, pěstování zahradnických rostlin ve sklenících a ve volné půdě, zakládání a údržba sadovnických úprav a zhotovování běžných vazačských a košíkářských výrobků.“

Uplatnění absolventa


„Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce při pěstování ovoce, zeleniny, květin či sadovnických výpěstků. Typickými činnostmi, které absolvent vykonává, jsou množení, výsadba, ošetřování a hnojení, pěstování zahradnických rostlin ve sklenících a ve volné půdě, zakládání a údržba sadovnických úprav a zhotovování běžných vazačských a košíkářských výrobků.“

Pro absolventy


„Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru, pro absolventy tříletých učebních oborů, Podnikání (64-41-L/524), který je rovněž ve vzdělávací nabídce školy.“

Co dále potřebuješ vědět?

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Obecné podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou, zdravotně způsobilého a s odpovídajícím prospěchem za první pololetí posledního ročníku základní školy. Ředitel školy stanovuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče pro daný obor vzdělání přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení pro daný školní rok a zveřejní je nejpozději do konce března.

Zdravotní podmínky, které musí uchazeč splňovat, musí být v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění.

Způsob ukončování vzdělávání

Způsob ukončování vzdělávání

Vzdělávání v oboru Zahradnické práce je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické zkoušky z odborných předmětů a získáním výučního listu. Závěrečná zkouška se organizuje podle platných předpisů MŠMT (zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění a vyhláška č. 47/2005 Sb. v platném znění o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem v platném znění).

ŠVP oboru Zahradnické práce

ŠVP oboru Zahradnické práce

Základní ŠVP oboru k dispozici zde

Celý ŠVP je k dispozici na sekretariátu školy.

Jak to u nás vypadá?

Máte na nás dotaz?

Zanechte nám kontakt a my se ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×