Studijní obor

Podnikání

Dvouletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou. Uplatnění absolventů: administrativa a podnikání

Obor vzdělávání
64-41-L/51 Podnikání
Ukončení studia
maturitní zkouška
Stupeň poskytovaného vzdělání
středoškolské s maturitním vysvědčením
Délka studia
2 roky a 3 roky
Forma vzdělání
denní a dálkové studium

Co říkají naši absolventi

Profil absolventa


„Absolvent studiem získá kompetence potřebné k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy ve studijním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz je kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.“

Uplatnění absolventa


„Po ukončení studia je absolvent schopen vykonávat činnosti v oblasti ekonomie, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní sféře. Nabyté kompetence uplatní při vedení vlastního podniku i ve státní správě.“

Co dále potřebuješ vědět?

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Obecné podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou, zdravotně způsobilého a s odpovídajícím prospěchem za první pololetí posledního ročníku základní školy. Ředitel školy stanovuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče pro daný obor vzdělání přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení pro daný školní rok a zveřejní je nejpozději do konce března.

Zdravotní podmínky, které musí uchazeč splňovat, musí být v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění.

Způsob ukončování vzdělávání

Způsob ukončování vzdělávání

Vzdělávání v oboru Podnikání se ukončuje maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se organizuje podle platných předpisů MŠMT (zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění), která se skládá ze společné části (Český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika) a profilové části (praktická zkouška z odborných předmětů - Účetnictví, Obchodní korespondence; závěrečná práce a její obhajoba z předmětu Podnikání; ústní zkouška z předmětu Ekonomika).

Dokladem o dosažení úplného středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium na vyšších odborných nebo vysokých školách.

ŠVP oboru Podnikání

ŠVP oboru Podnikání

Základní ŠVP oboru k dispozici zde

Celý ŠVP je k dispozici na sekretariátu školy.

Jak to u nás vypadá?

Máte na nás dotaz?

Zanechte nám kontakt a my se ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×