Učební obor

Zahradník - aranžér

Tříletý učební obor ukončený výučním listem. Uplatnění absolventů: zahradnické podniky.

Obor vzdělávání
41-52-H/01 Zahradník
Způsob ukončení studia
závěrečná zkouška
Stupeň poskytovaného vzdělání
středoškolské s výučním listem
Délka studia
3 roky
Forma vzdělání
denní studium
Krajská stipendia
obor vzdělání je podporován krajským stipendiem

Co říkají naši absolventi

Profil absolventa


„Absolvent je schopen zvládat základní práce ve všech oborech (Zelinářství, Květinářství, Ovocnářství, Sadovnictví). Ovládá množení, výsadbu, ošetřování, hnojení a ochranu před škodlivými činiteli při pěstování zahradnických rostlin ve sklenících a ve volné půdě, realizaci sadových úprav a jejich údržbu a zhotovování běžných vazačských a košíkářských výrobků. Absolvent má znalosti základů obchodní činnosti, podnikání a vedení menších zahradnických podniků. “

Uplatnění absolventa


„Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list pro výkon povolání zahradník – aranžér.“

Pro absolventy


„Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru, pro absolventy tříletých učebních oborů, Podnikání (64-41-L/524), který je rovněž ve vzdělávací nabídce školy.“

Co dále potřebuješ vědět?

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Obecné podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou, zdravotně způsobilého a s odpovídajícím prospěchem za první pololetí posledního ročníku základní školy. Ředitel školy stanovuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče pro daný obor vzdělání přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení pro daný školní rok a zveřejní je nejpozději do konce března.

Zdravotní podmínky, které musí uchazeč splňovat, musí být v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění.

Způsob ukončování vzdělávání

Způsob ukončování vzdělávání

Vzdělávání v oboru Zahradník - aranžér je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické zkoušky z odborných předmětů a získáním výučního listu. Závěrečná zkouška se organizuje podle platných předpisů MŠMT (zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění a vyhláška č. 47/2005 Sb. v platném znění o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem v platném znění).

ŠVP oboru Zahradník - aranžér

ŠVP oboru Zahradník - aranžér

Základní ŠVP oboru k dispozici zde

Celý ŠVP je k dispozici na sekretariátu školy.

Jak to u nás vypadá?

Máte na nás dotaz?

Zanechte nám kontakt a my se ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×