Jak to u nás vypadá

Střední odborná škola a Základní škola ve Městě Albrechticích je škola s dlouholetou tradicí. Profilace školy se orientuje skladbou oborů do oblasti technického vzdělávání, služeb, krajinotvorby a celoživotního vzdĕlávání. Od 1. 7. 2017 se stala součástí školy Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2.

Praktické učebny

Budovy školy

×