Informace o studiu ZŠ

Základní škola je zřízena podle § 16 odst. 9 Školského zákona. Poskytuje základní vzdělání, základy vzdělání a výchovně zájmovou činnost ve školní družině nejen místním, ale i dojíždějícím dětem.

Cílem školy je připravit žáky pro praktický život, vybavit je dovednostmi a vědomostmi, které jim umožní úspěšnou integraci do života a společnosti. Škola klade důraz na individuální schopnosti a možnosti každého žáka, na jeho samostatnost.

Vzdělání je propojeno se skutečným životem - žáci si osvojují praktické činnosti a zkušenosti. Absolventi naší školy získají nejen znalosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů, ale i návyky a dovednosti, které je připraví na vstup na střední školu, kde získají odbornou přípravu potřebnou k výkonu kvalifikovaného povolání a k úspěšnému začlenění do pracovního a sociálního prostředí.

×