SRPŠ

Účelem spolku je sdružování rodičů a přátel Střední odborné školy za účelem podpory, rozvíjení a participace na činnosti střední školy, a obohacování a rozvíjení kulturního a společenského života Města Albrechtice i celého regionu.

Stanovy spolku

×