Proč si vybrat naši školu ke studiu

jsme malá škola s individuálním přístupem k žákům

úzké propojení školy se zaměstnavateli

praxe žáků v reálných podmínkách firem spojená s odměnou za produktivní práci žáků

krajská stipendia u všech učebních oborů skupiny H

získání řidičského oprávnění skupiny T,B,C + profesní průkaz

Zatím nebyly vloženy žádné položky.

Škola s historií, škola pro život

Střední odborná škola a Základní škola ve Městě Albrechticích je škola s dlouholetou tradicí. Profilace školy se orientuje skladbou oborů do oblasti technického vzdělávání, služeb, krajinotvorby a celoživotního vzdĕlávání. Od 1. 7. 2017 se stala součástí školy Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2.

Více o historii školy

Malá škola s velkým významem

Škola je zařazena do Trvalé vzdĕlávací základny MZe ČR a je akreditovaným vzdělávacím subjektem MZe ČR. V oblasti celoživotního vzdělávání je škola velmi aktivní, získala autorizace pro konání profesních kvalifikací povolání Zámečník, Zahradník a Kuchař a již od roku 2008 každoročně absolventi profesních kvalifikací z řad veřejnosti ukončují studium závěrečnou zkouškou a získávají výuční list.

Informace o studiu

Vzdělávání dospělých

Významným prvkem v činnosti školy je také činnost Svářečské školy, která zajišťuje svářečské kurzy nejen pro žáky školy, ale také pro zaměstnance firem se strojírenskou výrobou nebo pro zájemce z Úřadu práce. Takto škola přispívá ke snižování nezaměstnanosti a rozvoji venkovských oblastí.

Služby pro veřejnost

Nabídka studijního programu

Nabídka studijního programu školy umožňuje studium všem žákům s ohledem na prospĕch ze základní školy viz informace o studijní nabídce.

  • Žákům s výborným prospĕchem je doporučeno studium studijního oboru zakončené maturitní zkouškou.
  • Žáci s průmĕrným prospĕchem si mohou vybrat z nabídky učebních oborů. Pokud tito žáci úspĕšnĕ absolvují závĕrečnou zkoušku, mohou pokračovat v denním nástavbovém studiu a získat maturitu.

Žáci, kteří získají maturitu, mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Škola také nabízí možnost zkrácené formy studia všech oborů.

Studium všech oborů je bezplatné. Osobní ochranné prostředky obdrží žáci zdarma. Učebnice a pomůcky pro teoretické vyučování si žáci pořizují z vlastních prostředků, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytuje škola učebnice zdarma. 

×