Učební obor

Farmář

Tříletý učební obor ukončený výučním listem Uplatnění absolventů: zemědělská výroba

Obor vzdělávání
41-51-H/01 Zemědělec - farmář
Ukončení studia
závěrečná zkouška
Stupeň poskytovaného vzdělání
středoškolské s výučním listem
Délka studia
3 roky
Forma vzdělání
denní studium
Krajská stipendia
obor vzdělání je podporován krajským stipendiem
Řidičský průkaz
T,B,C

Co říkají naši absolventi

Profil absolventa


„Absolvent je schopen vykonávat pracovní činnosti při pěstování rostlin a v chovech zvířat, zpracovávat rostlinné a živočišné produkty, obsluhovat, provádět údržbu a běžné opravy zemědělské techniky, využívat poznatky z ekonomiky při nákupu osiv, krmiv, hnojiv, hospodářských zvířat, strojů atd. a při prodeji zemědělských produktů, provádět administrativní činnosti spojené s provozem farmy a vést předepsanou provozní dokumentaci a evidenci, řídit motorová vozidla skupin T, B a C, využívat poradenství zaměřené jak na výrobní problematiku, tak na možnosti využívání dotačního systému, vykonávat činnosti související s vedením domácnosti a rozvojem venkova.“

Uplatnění absolventa


„Cílem školního vzdělávacího programu je příprava kvalifikovaných, flexibilních a adaptabilních pracovníků pro oblast zemědělské prvovýroby, služeb pro zemědělství a v navazujících oblastech zpracování zemědělských produktů. Uplatňují se zejména jako pěstitel rostlin, chovatel zvířat, zemědělský mechanizátor nebo zemědělec-farmář. Absolventi vykonávají činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňují se při obsluze a údržbě zemědělské techniky, dále se mohou uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce a zeleniny, zpracování rostlinných a živočišných produktů, při opravárenských činnostech.“

Pro absolventy


„Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru, pro absolventy tříletých učebních oborů, Podnikání (64-41-L/524), který je rovněž ve vzdělávací nabídce školy.“

Co dále potřebuješ vědět?

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání

Obecné podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou, zdravotně způsobilého a s odpovídajícím prospěchem za první pololetí posledního ročníku základní školy. Ředitel školy stanovuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče pro daný obor vzdělání přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení pro daný školní rok a zveřejní je nejpozději do konce března.

Zdravotní podmínky, které musí uchazeč splňovat, musí být v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání v platném znění.

Způsob ukončování vzdělávání

Způsob ukončování vzdělávání

Vzdělávání v oboru Farmář je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické zkoušky z odborných předmětů a získáním výučního listu. Závěrečná zkouška se organizuje podle platných předpisů MŠMT (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem v platném znění).

ŠVP oboru Farmář

ŠVP oboru Farmář

Základní ŠVP oboru k dispozici zde

Celý ŠVP je k dispozici na sekretariátu školy.

Jak to u nás vypadá?

Máte na nás dotaz?

Zanechte nám kontakt a my se ozveme.

Kliknutím tlačítko "Poslat" souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.
×