Informace o studiu SOŠ

Škola je zařazena do Trvalé vzdĕlávací základny MZe ČR a je akreditovaným vzdělávacím subjektem MZe ČR. V oblasti celoživotního vzdělávání je škola velmi aktivní, získala autorizace pro konání profesních kvalifikací povolání Zámečník, Zahradník a Kuchař a již od roku 2008 každoročně absolventi profesních kvalifikací z řad veřejnosti ukončují studium závěrečnou zkouškou a získávají výuční list.

V rámci mezinárodní spolupráce škola dlouhodobě aktivně spolupracuje se Střední školou v Prudniku. V roce 2016 získala škola za aktivity v mezinárodní spolupráci CZ-PL 2007-2013 ocenění Euroregionu Praděd.

Spolupráce s významnými zaměstnavateli

Odborná příprava žáků probíhá ve spolupráci s významnými zaměstnavateli Krnovska: Bosch Termotechnika, s.r.o., Jan BACHO, strojírenská výroba, Kofola a.s., Krnovské opravny a strojírny s.r.o., Zemědělský podnik a.s. M. Albrechtice.

Kurzy a cerifikáty pro naše žáky

Technické obory

V průběhu studia škola umožňuje žákům technických oborů absolvovat kurz řízení motorových vozidel třídy C, B a T a základní kurzy svařování:

  • svařování v ochranné atmosféře CO2 (ZK 135 1 1.1)
  • svařování plamenem (ZP 311 1 1.1)
  • řezání kyslíkem (ZP 311 2 1.1)
  • svařování MMA (ZK 111 1.1)
  • přezkoušení z bezpečnostních ustanovení pro svařování

Gastro obory

Žáci gastro oborů mohou v průbĕhu studia absolvovat gastronomické kurzy:

  • barmanský kurz
  • baristický kurz
  • kurz základů molekulární kuchyně
  • kurz studené kuchynĕ
  • kurz vyřezávání ovoce a zeleniny

 

×