Muzikoterapie

Na ZUŠ jsme se zúčastnili hodiny muzikoterapie. Pod vedením paní učitelky Sedláčkové si žáci vyzkoušeli hru na netradiční hudební nástroje, rytmus slov, vět a rytmizovanou řeč spojenou s pohybem. Oblíbenou aktivitou dětí v hudební výchově je hra na tělo, spojená se zpěvem. Za doprovodu hudebních nástrojů jsme si společně zazpívali známé lidové písně a naučili se i písně nové. Děkujeme paní učitelce Sedláčkové a těšíme se na další setkání.

×