Nácvik k závěrečným zkouškám

V rámci prověřování znalostí a dovedností na odborném výcviku u oboru Cukrář proběhla prezentace výrobků žákyň 3. ročníku.

Další alba

×