"Není malých rolí"

„Není malých rolí“ 20. prosince se žáci ZŠ prezentovali před publikem s pohádkou „ Není malých rolí aneb Pohádka o trampotách s kořenovou zeleninou." Autorem pohádky byla A. Špičková, studentka oboru speciální pedagogika - dramaterapie a žáci ZŠ. V průběhu projektu studentka sledovala míru zapojení a tvůrčí přístup každého jedince na tvorbě dramatických scén, scénáře, kostýmu, rekvizit. Nejpodstatnější na celém úspěšném projektu nebyl výstup, ale radost dětí ze sdílené práce a zážitek z neformální struktury vzdělávání.

×