ZŠ - Smyslové vnímání přírody

Žáci ZŠ se už několik let účastní projektů lesní pedagogiky, které jsou nepostradatelnou součástí výuky prvouky, věcného učení, vlastivědy nebo přírodovědy. Smyslové hry v přírodě, pozorování, zkoumání, objevování, to nás všechny baví, hlavně pod vedením p. B. Drahotušské. 15. září děti strávily celé dopoledne v přírodě. S nadšením se zapojovaly do her a soutěží, rozšířily si okruh znalostí o lese a jeho obyvatelích, učily se novým sociálním dovednostem při hrách, a také pohybové obratnosti a kreativnímu řešení některých úkolů. Ještě jednou velký dík za perfektní program, přístup a nadšení.

×