ZLATÁ VAŘEČKA

Na Střední odborné škole a Základní škole v Městě Albrechticích se dne 27. 4. 2023 konal 20. ročník odborné soutěže na téma Sýr, jako základní surovina studeného předkrmu. Soutěž byla určena pro žáky učebního oboru 65 - 51 - E/01 Stravovací a ubytovací služby, které se celkem zúčastnilo sedm středních škol. Odborná komise bedlivě sledovala práci soutěžících a za splněné úkoly jim přidělovala body. Všichni žáci pracovali na zadaném tématu pod vylosovaným číslem. Vítězné první místo patřilo Davidivi Goga ze Střední školy řemesel a Odborného učiliště Lipová - lázně, druhé místo si vybojovala Aneta Lipšová ze Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba a třetí místo čekalo na Zuzanu Hutirovou z Odborného učiliště a Praktické školy, Hlučín. Zbývající soutěžící obdrželi účastnický list a upomínkové předměty. 21. ročník soutěže se bude konat na Střední odborné škole Třineckých železáren, která převzala štafetu -vařečku. Akce se velmi zdařila, příjemnou atmosféru vytvořili soutěžící a zástupci pedagogických pracovníků z přihlášených škol do soutěže a také organizátoři.

×