Zkouška profesní kvalifikace

Zkouška profesní kvalifikace Florista/floristka 41-008-H proběhla v prostorech odborného výcviku ve dnech 7.3.2024 a 8.3.2024. 

Všichni zúčastnění zkoušku vykonali úspěšně.

×