Změny ceny stravného

Stávající ceny stravného, platné od roku 2014, nezohledňují aktuální vývoj cen potravin. Z důvodu růstu cen potravin v posledních měsících roku 2021 a očekávanému dalšímu nárůstu cen v roce 2022, rozhodla ředitelka školy, jejíž činnosti vykonává Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace s účinností od 1.1. 2022 o zvýšení ceny stravného žáků stravovaných ve školní jídelně.

×