Změny ceny stravného

Stávající ceny stravného, platné od 1.1. 2022 nezohledňují aktuální vývoj cen potravin. Z důvodu růstu cen potravin v průběhu roku 2022 a očekávanému dalšímu nárůstu cen v roce 2023, rozhodla ředitelka školy, jejíž činnosti vykonává Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace s účinností od 1.4. 2023, o zvýšení ceny stravného žáků stravovaných ve školní jídelně.

×