Vedení školy
Ředitelka školyIng. Lenka Metzlová554 652 631reditel@souzma.cz
Vedoucí provozně ekonomického úsekuIng. Leona Králová733 595 530ekonom@souzma.cz
Zástupce ředitelkyIng. Petr Škrob733 595 531
554 652 677
skrob@souzma.cz
Sekretariát
Sekretářka
Evidence úředních e-mailů
(velikost zprávy 20MB ve formátu DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX)
Lenka Veselá733 595 530
554 652 631
sekretariat@souzma.cz
Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Libuše Břicháčkováučitelka734 289 251brichackova@souzma.cz
Mgr. Dana Kuřecováučitelka734 289 251kurecova@souzma.cz
Mgr. Nataša Richtárováučitelka734 289 251richtarova@souzma.cz
Jana Veselkováasistentka pedagoga,
vychovatelka
734 289 251veselkova@souzma.cz