Vedení školy:
Ředitelka školyIng. Lenka Metzlová554 652 631reditel@souzma.cz
Vedoucí provozně ekonomického úsekuIng. Leona Králová733 595 530ekonom@souzma.cz
Zástupce pro teoretické vyučování SOŠ a ZŠMgr. Kateřina Gašpariková733 595 531
554 652 677
gasparikova@souzma.cz
Zástupce pro praktické vyučováníMgr. Andrea Černá733 595 531
554 652 677
cerna@souzma.cz
Sekretariát:
Sekretářka
Evidence úředních e-mailů
(velikost zprávy 20MB ve formátu DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX)
Lenka Veselá733 595 530
554 652 631
sekretariat@souzma.cz
sszs@po-msk.cz
Školní pracovištĕ odborného výcviku:
Pracoviště prakt. vyučování – dílnyMilena Kozáková733 595 537kozakova@souzma.cz
Pracoviště prakt. vyučování - školní jídelnaIvana Kobyláková733 595 534kobylakova@souzma.cz
Pracoviště prakt. vyučování – cukrářiMarie Entnerová733 595 535entnerova@souzma.cz
Školní jídelna:
Školní jídelnaKristýna Chlebková733 595 536jidelna@souzma.cz
Účtárna:
Mzdová účetníEva Pešatová733 595 532
554 652 670
pesatova@souzma.cz
Finanční účetníKamila Olchawská733 595 532
554 652 670
olchawska@souzma.cz
Pedagogičtí pracovníci – učitelé SOŠ:
Sborovna554 652 132
Ing. Ludmila Boháčková733 595 529bohackova@souzma.cz
Mgr. Eliška Čapková733 595 529capkova@souzma.cz
Mgr. Kateřina Gašpariková733 595 529gasparikova@souzma.cz
Školní preventista - Metodik prevence rizikových jevůMgr. Hana Kováčová733 595 529kovacova@souzma.cz
Výchovný poradceMgr. Barbora Machovská733 595 529machovska@souzma.cz
Zdeňka Partschová733 595 529partschova@souzma.cz
Ing. Petr Škrob733 595 529skrob@souzma.cz
Vlasta Šťastná733 595 529stastna@souzma.cz
Ing. Štěpán Tománek733 595 529tomanek@souzma.cz
Jitka Veselá733 595 529vesela@souzma.cz
Mgr. Andrea Černá733 591 531cerna@souzma.cz
Asistent pedagogaIveta Vatrtová733 595 529 vatrtova@souzma.cz
Asistent pedagogaJarmila Burešová733 595 529buresova@souzma.cz
Pedagogičtí pracovníci – učitelé odborného výcviku:
Zdeňka Partschová734 510 843partschova@souzma.cz
Ivana Kobyláková733 595 534kobylakova@souzma.cz
Věra Lioliosová733 595 534lioliosova@souzma.cz
Marie Entnerová733 595 535entnerova@souzma.cz
Ivana Mlčochová733 595 534mlcochova@souzma.cz
Milena Kozáková733 595 537kozakova@souzma.cz
Kateřina Vrbová736 510 750vrbova@souzma.cz
Petr Kubálik736 510 750kubalik@souzma.cz
Jaroslav Křištof736 510 750kristof@souzma.cz
Oldřich Hanke736 510 750hanke@souzma.cz