Od školního roku 2011/2012 jsou obory vyučovány podle školních vzdělávacích programů. ŠVP jsou přístupné na sekretariátu školy.

Od školního roku 2016/2017 je otevřený tříletý učební obor 41-51-H/01 Farmář, ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. V průběhu studia získají žáci zdarma řidičský průkaz skupiny T, B a C. Podle studijních výsledků mohou získat příspěvek školy na svářečský průkaz.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení