Všem zájemcům o nástavbové studium v oboru Podnikání nabízíme 20 hodin kvalitní přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Výuka bude probíhat od 18. 2. do 27. 3. 2019 každé pondělí a středu v době od 15.00 do 16.30 v učebnách Střední odborné školy a Základní školy ve Městě Albrechticích, Nemocniční 117/11.

Kurz je zdarma.

Přihlášky zasílejte do 8. 2. 2019 na email: skrob@souzma.cz