Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení nového školního roku pro 1. ročníky - 1. 9. 2022 od 9 hod. Vyšší ročníky od 7:35 v kmenových učebnách.

Dálková nástavba 1. ročníky - 6. 9. 2022 od 13:45. Vyšší ročníky od 13:30.

Základní škola - 1. 9. 2022 od 7:45

 

×