PODROBNOSTI KE KONÁNÍ ZKOUŠEK

Podrobnosti ke konání zkoušek k doplnění podkladů pro hodnocení za
2.pol. škol. roku 2021/2022

Podrobnosti ke konání opravných zkoušek za 2.pol. 2021/2022

×