Beseda na ÚP v Krnově

Dne 04.05.2022 byli studenti naší školy na besedě na Úřadu práce v Krnově. Cílem akce bylo seznámit naše žáky se vstupem do pracovního života, což bylo zprostředkováno pracovnicí uvedeného úřadu. Profesionálně pojatá přednáška žákům nastínila  úskalí zapojení se do sociálního systému České republiky, jejich práva a povinnosti při uplatnění na trhu práce nebo při využití možnosti evidence na úřadu práce. Žáci se během přednášky aktivně účastnili nastalé diskuze a svými odbornými dotazy prokázali zájem, se kterým se u nich exkurze setkala.      

×