Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice

Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice

příspěvková organizace, Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice

Organizace Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem   


Zahájení školního roku pro žáky 1. ročníků denní formy studia proběhne ve čtvrtek dne 1. 9. 2016 od 9:00 hod. v budově školy, pro žáky 2. a 3. ročníků v 7:35 hod.. Školní rok pro žáky 1. ročníku dálkové formy studia bude zahájen v pondělí dne 5. 9. 2016 ve 13:00 hod., pro žáky 2.ročníku ve 13:30 hod. v budově školy.


Výsledky 3. kola přijímacího řízení